Gesprek


Democratie als oplossing?

Over problemen in het hoger onderwijs kan iedereen meepraten: de flexwerkers uit onze publicatie- en diplomafabrieken verdrinken namelijk in de regeldruk. Maar, volgens de Amsterdamse commissie die zich over decentralisering en democratisering boog, zijn er ook oplossingen. Die zijn te vinden in een democratische universiteit. Dit gesprek gaat daar over: waarom en hoe moeten we de universiteiten democratiseren? Hoe zou een democratische universiteit eruit zien?

Gespreksredactie: Danna Harmsen en Bram Harkema

Gespreksoverzicht

Medezeggenschap? Liever zelfbestuur.

Veertig jaar medezeggenschap heeft universiteiten nog altijd niet democratisch gemaakt. Een democratische universiteit geven studenten en docenten gezamenlijk vorm. Wat mij betreft dus liever zelfbestuur dan medezeggenschap.

Sprakeloze medezeggenschap

De universiteit is een democratische gemeenschap die gedragen wordt door studenten en docenten. Dat inspraak in deze gemeenschap via de medezeggenschap gaat is vreemd. Zorg dat universitaire gemeenschappen verenigingen zijn, zodat docenten en studenten een volwaardige rol hebben en echt een stem krijgen.

Brief uit een parallelle universiteit

Een democratische universiteit is een plek waar kennis en samenleving elkaar ontmoeten. Open de ramen, breek de muren af en laat een frisse wind door de universiteit waaien. De universiteit is een namelijk een commons.

Democratie is de revolutie

Het is hoog tijd voor groot onderhoud in het hoger onderwijs. Democratie moet de macht van de ivoren torens breken en studenten en onderzoekers hun onafhankelijkheid teruggeven.