Huisregels


De Omslag is een open platform. Om het voor iedereen leuk te houden, vragen we je de volgende richtlijnen in acht te nemen.

  1. Schrijf onder je eigen naam.
  2. Schrijf je bijdrage in verzorgd Nederlands of Engels.
  3. Onderbouw je bijdrage met argumenten, en houd het gespreksonderwerp in gedachten.
  4. Zorg ervoor dat je bijdrage altijd iets toevoegt aan het debat.
  5. Voorkom grove feitelijke onjuistheden of plagiaat.
  6.  Blijf respectvol. Speel niet op de man.

De Omslag is niet aansprakelijk voor kwetsende, misleidende of anderszins schadelijke inhoud van door derden geplaatste bijdragen. De Omslag mag taal- en stijlfouten zonder overleg aanpassen. De Omslag kan altijd besluiten een bijdrage te verwijderen.