De Maagdenhuisdebatten vind je op:

Facebook Twitter UvA

De Maagdenhuisdebatten gaan in 2017 verder, in een nieuwe vorm. Zodra daar meer over bekend is, zullen we dat hier ook aankondigen.

Ga naar het volgende debat

Laatste bijdragen

In: De universiteit: motor van...

Emanciperen of master selecteren? 

Lianne Schmidt

Nu universiteiten strenger kunnen selecteren in de masterfase is juist het toegankelijk houden van masteronderwijs een (intrinsiek) waardevolle profileringskeuze, zo betoogt studentassessor en U20-lid Lianne Schmidt.

In: De universiteit: motor van...

Woord vooraf

De Maagdenhuisdebatten

Waar spreiding van kennis via de universiteit in de Nederlandse ‘Gouden Jaren’ de sleutel leek te vormen tot het terugdringen van sociale ongelijkheid, is de universiteit nu veranderd in een massa-bedrijf.

In: Kennis & Markt

Woord vooraf

De Maagdenhuisdebatten

Universiteit en markt zijn steeds verder met elkaar verstrengeld geraakt, zo betoogde de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel in zijn spraakmakende essay ‘Kennis is markt’. Als

Alle debatten

De universiteit: motor van emancipatie?

Waar spreiding van kennis via de universiteit in de Nederlandse ‘Gouden Jaren’ de sleutel leek te vormen tot het terugdringen van sociale ongelijkheid, is de universiteit nu veranderd in een massa-bedrijf met managers, hoge werkdruk, concurrentie en minder kans op een vaste baan. Wat is de invloed hiervan op de onderwijskansen kinderen uit hoogopgeleide en uit laagopgeleide gezinnen? Wordt de universiteit een meritocratie of een plutocratie? Wat, kortom, is er overgebleven van de sociale emancipatiemotor die de universiteit ooit was en welke rol speelt het nieuwe leenstelsel hierin?  

Bekijk het gesprek

Kennis & Markt

De universiteit en de markt zijn steeds verder met elkaar verstrengeld geraakt, zo betoogde de Rotterdamse socioloog Willem Schinkel in zijn spraakmakende essay ‘Kennis is markt’. Als gevolg daarvan verliest kennis vrijwel al zijn waarde, op zijn economische waarde na. Het kapitalisme is ‘cognitief’ geworden. Dit idee vormt het startpunt van het eerste Maagdenhuisdebat. 

Bekijk het gesprek