Gesprek


Het Academisch Kwartiertje

Het Academisch Kwartiertje is een maandelijkse estafette-podcast van De Omslag. Per aflevering nodigt de laatste gast iemand uit voor een goed gesprek over de universiteit.

Gespreksoverzicht