Gesprek


Dear university, let's talk diversity!

‘Hot’ themes like democracy, workload or the emancipatory function of education might seem universal. But do they really affect everyone in higher education to the same degree? There is a lack of diversity and inclusivity at all levels of academia, which is why this edition focuses on the structural problems that arise from our unconscious blind spots and conscious omissions.

Curricula mostly feature dead white men, which begs the question ‘How do universities create knowledge, for whom and by whom?’ Which voices are underrepresented and why? We need a renewed understanding of diversity, identity politics and intersectionality to tackle these questions. In this edition — in English to be accessible to more people — scholars and activists point to potential problems and possible solutions in confronting the homogeneity of the university, and the society it is part of.

Gespreksoverzicht

Diversiteit? Welke diversiteit? En waarom eigenlijk?

Diversiteit betreft niet alleen diversiteit aan mensen, maar gaat ook over diversiteit aan academische perspectieven en denkscholen. Zolang diversiteit in deze zin niet institutioneel verankerd is, zal er van diversiteit aan mensen weinig terecht komen. Erger is echter dat waarheidsvinding gevaar loopt als bepaalde perspectieven worden uitgesloten van het wetenschappelijk debat.

Fuck diversiteit, we willen dekolonisatie!

Diversiteit is een hol en op zichzelf staand amoreel begrip dat van alles kan betekenen. Als we een rechtvaardigere wereld willen moeten we het over dekolonisatie hebben en onze koloniale geschiedenis onder ogen zien.

Kolonialiteit, of de Europese cultuur.

In het laatste deel van zijn drieluik gaat Chris de Ploeg in op de koloniale wortels van de problemen die de studenten en academici uit eerdere delen trotseren. Hun diepe kritieken op eurocentrische kennis en de honger naar andere kennis zijn een pleidooi voor een nieuwe, dekoloniale universiteit.

Studeren aan een witte universiteit

In het tweede deel van dit drieluik vertellen studenten met diverse achtergronden over hun motivatie tot protest tegen de eurocentrische academie. Chris de Ploeg legt uit hoe hun directe acties bijdragen aan een verandering in het hoger onderwijs.

Woorden uit het verleden, kennis van nu

Veel van onze wetenschappelijke kennis weerspiegelt de taal van het koloniaal verleden. Hoewel dat verleden achter ons ligt, blijven de koloniale denkbeelden bestaan. Laten we daarom de kritische blik naar binnen richten en de resten kolonialisme uit de wetenschappelijke taal halen.

Onderzoek in de kolonie

Chris de Ploeg werpt in een drieluik een licht op de echo's van ons koloniale verleden op de universiteit. In dit eerste deel staan onderzoekers van kleur centraal: welke obstakels ondervinden zij tijdens hun academische carrière? En vinden deze etnische vraagstukken ook weerklank in overheidsbeleid, zoals de Nationale Wetenschapsagenda?

Identity Politics: Nothing Personal

The politics based on identities can both help and hinder claims of advocacy. It helps if identities remain provisional strategies in the service of more socio-economic justice for everyone. It starts to hinder when, decontextualized and reified, those identities proceed to promote self-interest exclusively.

Intersectionality

Issues of race, class and gender are not isolated. They interact with each other like different paths at an intersection. Nancy Jouwe explains what intersectionality is, how it can be used as a tool for empowerment, and why academia should care about it.