Gesprek


Onderzoeks­­financiering

Iets dat minder aandacht kreeg in de studentenopstand maar juist steeds vaker wordt bevraagd binnen de wetenschap, is de verdeling van onderzoeksgeld. Met name op het beurzensysteem bestaat kritiek: het zou tijdverspilling zijn en minimale verschillen tussen onderzoekers buitenproportioneel belonen.

Kan het ook anders? De Omslag heeft om het spits af te bijten drie radicale alternatieven voor NWO verzameld. Maar of hiertussen de juiste oplossing zit, staat natuurlijk nog ter discussie. Praat u met ons mee?

Gespreksoverzicht

Waarom werkt de tweede geldstroom niet goed?

Onderzoekers die net geen NWO-gelden binnen weten te slepen, publiceren vaker en worden meer geciteerd. Het is beter en eerlijker om de financiering onder de beste voorstellen te verloten.

Wie bepaalt wie er mag betalen?

Om de diversiteit en kwaliteit van onderzoek te bewaken, is het belangrijk om goed te overwegen hoe en door wie onderzoeksgeld verdeeld wordt. Het waarderen van wetenschap aan de hand van economische valorisatie is daarbij ongewenst en zelfs gevaarlijk.

Het 'brede perspectief' van NWO

Het brede perspectief op onderzoeksfinanciering dat Jos Engelen voorstaat is een alarmerende bedreiging voor de academische vrijheid en individueel onderzoek. Laat wetenschappers vrij om hun eigen 'hunch' te volgen, vrij van inhoudelijke en institutionele inbedding.

'Not even wrong'

Kritiek op de financiering van wetenschappelijk onderzoek is ‘not even wrong’. Onderzoeksaanvragen zijn goed bestede tijd en de te lage honoreringspercentages probeert de NWO constant te verbeteren. Hoe? Daarover gaat NWO graag in discussie.

De wijze massa

Het beurzensysteem is inefficiënt en heeft tot een buitensporige ongelijkheid geleid. Wetenschappers kunnen het geld beter zelf verdelen, blijkt uit een computationele analyse van bijna 40 miljoen publicaties. Op naar de democratisering en decentralisering van het financieringsstelsel.

Het lot bepaalt

Zelfs de grootste experts zijn niet in staat altijd onfeilbaar en objectief te oordelen. Combineer daarom toekenning voor excellente voorstellen met loting voor zeer goede voorstellen. Dit erkent de rol van toeval in het proces en leidt tot een rechtvaardiger soort willekeur.

Eerlijk delen

De verdeling van geld voor wetenschappelijk onderzoek is zelf niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Merkwaardig, want wie naar de feiten kijkt ziet dat het systeem een stuk effectiever en eerlijker kan. Tijd voor kleinere beurzen.

De sprong wagen

Het systeem van Bollen en Scheffer is nog niet waterdicht, maar zou een grote stap voorwaarts kunnen zijn. Af en toe moet je gewoon de sprong wagen.